Regulamin Covid-19

Regulamin COVID-19 w sezonie od października 2020


1. Osoby wchodzące na obiekt zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa.

2. Trenerzy Studia Gwiazd prowadzą weryfikację ilości osób przebywających na obiekcie.

3. Zaleca się przyjść na obiekt w stroju treningowym. Na obiektach szkolnych nie będzie możliwości korzystania z szatni oraz zaplecza sanitarnego poza WC.

4. Obowiązkowa dezynfekcja rąk.

5. Na obiektach sportowych obowiązkowo zachowany dystans społeczny.

6. Każda gimnastyczka korzysta ze swojego prywatnego sprzętu do gimnastyki artystycznej (poduszki do rozciągania, skakanka, obręcz, piłka, maczugi, wstążka itp.)

7. Po zakończonym treningu należy niezwłocznie opuścić obiekt, aby umożliwić korzystanie z obiektu następnym użytkownikom.

8. Na zajęcia przyprowadzamy tylko zdrowe dzieci.

9. Na obiekty sportowe wchodzą tylko uczestnicy, rodzice nie przebywają na obiektach.

10. W przypadku kwarantanny, lockdown’u Klub przechodzi na system pracy on-line, składki pozostają bez zmian.

11. W przypadku obostrzeń godzinowych lub ilościowych Klub przechodzi na system pracy hybrydowej: sala/ trening on-line, składki pozostają bez zmian.