Regulamin zawodniczek

Zajęcia z gimnastyki artystycznej - zawodniczki.


1. Decyzję o zgłoszeniu zawodniczki na zawody podejmuje trener na podstawie osiąganych rezultatów i zaangażowania na treningach.

2. Zgłoszenie zawodniczki następuje po akceptacji zawodów przez rodzica / prawnego opiekuna.

3. Po zgłoszeniu na zawody rodzic jest zobowiązany do zapłacenia opłaty startowej: opłata podana przez organizatora turnieju oraz opłata organizacyjna (opłata trenerska, opiekuńcza, zakup upominków dla organizatora turnieju) oraz opłata za transport jeżeli koszt transportu został podzielony na ilość zgłoszonych zawodniczek.

4. Zawodniczka do startu musi posiadać własny kostium startowy oraz strój reprezentujący Studio Gwiazd (koszulka, getry, bluza dresowa).

5. Strój startowy musi spełniać wymogi aktualnych przepisów PZG oraz charakterem powinien pasować do układu dziecka. Przed zakupem musi być zaakceptowany przez trenera Studio Gwiazd.

6. Koszt zawodów to: opłata startowa, opłata organizacyjna oraz w przypadku wyjazdu koszt transportu. Dojazd dziecka na zawody w województwie śląskim jest we własnym zakresie.

7. Niezbędne do startu jest podpisanie zgody turniejowej oraz wypełnienie oświadczenia.

8. W przypadku nieobecności zawodniczki w zawodach (choroba, kontuzja, problemy z dojazdem, rezygnacja itp.) opłaty związane z zawodami nie ulegają zwrotowi. Zawodniczka otrzymuje upominek od organizatora turnieju.

9. Choreografie grupowe oraz układy indywidualne są własnością Studio Gwiazd.

10. Zabrania się występowania w choreografiach własności Studio Gwiazd na różnych imprezach sportowych, festynach, piknikach, portalach społecznościowych etc. bez otrzymanej zgody trenera Studio Gwiazd.

11. Występ za zgodą trenera odbywa się tylko i wyłącznie w stroju firmowym Studio Gwiazd.


12. Zawodniczka układu grupowego jest zobowiązana do dbania o pożyczony strój będący własnością Studio Gwiazd. W przypadku uszkodzenia, ubrudzenia lub zniszczenia stroju koszty naprawy, czyszczenia lub wymiany stroju pokrywa rodzic zawodniczki.

13. Zabrania się rozpowszechniania choreografii oraz programów treningowych Studio Gwiazd w internecie.

14. Zawodniczki mają obowiązek wziąć udział w minimum jednym obozie (letni, zimowy).

15. Zawodniczki oraz Rodzice/Opiekunowie Prawni zawodniczek zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.