Regulamin zawodniczek


Obowiązuje od 20.08.2021

Zajęcia z gimnastyki artystycznej - zawodniczki.


1. Decyzję o zgłoszeniu zawodniczki na zawody podejmuje trener na podstawie osiąganych rezultatów i zaangażowania na treningach. W przypadku układów zbiorowych całkowity i decydujący głos o składzie grupy oraz o zgłoszeniu na zawody ma trener prowadzący.

2. Zgłoszenie zawodniczki następuje po akceptacji zawodów przez rodzica / prawnego opiekuna oraz uiszczenia wszystkich opłat związanych z zawodami.

3. Koszt zawodów to: opłata startowa, opłata organizacyjna oraz w przypadku wyjazdu koszt transportu. Dojazd dziecka na zawody w województwie śląskim jest we własnym zakresie, w innym wypadku wyjazd na zawody odbywa się w grupie, pod opieką trenera.

4. Po zgłoszeniu na zawody rodzic jest zobowiązany do zapłacenia opłaty startowej składającej się z:

- opłaty podanej przez organizatora turnieju - tzw. "wpisowe"

- opłaty organizacyjnej (opłata trenerska, sędziowska, opiekuńcza, zakup upominków dla organizatora turnieju)

- opłaty za konserwację oraz regenerację strojów dla układów grupowych

- opłaty za transport (ogólny koszt transportu jest podzielony na ilość zgłoszonych zawodniczek).

5. Zawodniczka do startu musi posiadać:

- własny kostium startowy

- strój treningowy reprezentujący Studio Gwiazd (komplet letni i zimowy + bluza dresowa, czarne skarpetki, napalcówki).

- pokrowiec na strój ze Studia Gwiazd

- poduszki do rozciągania ze Studia Gwiazd

- pokrowiec na obręcz ze Studia Gwiazd

Zawodniczki startujące w układach zbiorowych muszą mieć takie same fryzury oraz makijaże, uprzednio zaakceptowane przez trenera.

6. Strój startowy musi spełniać wymogi aktualnych przepisów PZG oraz charakterem pasować do układu dziecka. Przed zakupem musi być zaakceptowany przez trenera Studio Gwiazd.

7. Niezbędne do startu jest podpisanie zgody turniejowej oraz wypełnienie oświadczenia.

8. W przypadku nieobecności zawodniczki w zawodach (choroba, kontuzja, problemy z dojazdem, rezygnacja itp.) opłaty związane z zawodami nie ulegają zwrotowi. Zawodniczka otrzymuje upominek od organizatora turnieju.

9. Choreografie grupowe oraz układy indywidualne są własnością Studia Gwiazd.

10. Zabrania się występowania w choreografiach własności Studio Gwiazd na różnych imprezach sportowych, festynach, piknikach, portalach społecznościowych etc. bez otrzymanej zgody trenera Studia Gwiazd.

11. Występ za zgodą trenera odbywa się tylko i wyłącznie w stroju firmowym Studia Gwiazd.

12. Zawodniczka układu grupowego jest zobowiązana do dbania o pożyczony strój będący własnością Studia Gwiazd. W przypadku uszkodzenia, ubrudzenia lub zniszczenia stroju koszty naprawy, czyszczenia lub wymiany stroju pokrywa rodzic zawodniczki.

13. Zabrania się rozpowszechniania choreografii oraz programów treningowych Studia Gwiazd w internecie.

14. Zawodniczka zobowiązuje się zachowywać kulturalnie wobec trenerów, opiekunów, koleżanek, rywalek (obowiązek dotyczy zachowania w szkole, na zajęciach sportowych, zawodach, obozach, warsztatach oraz w mediach społecznościowych). Zawodniczka ma godnie reprezentować Studio Gwiazd.

15. Zawodniczki mają obowiązek wziąć udział w minimum jednym obozie (letni, zimowy). W uzasadnionych przypadkach zastępczo zawodniczka może wziąć udział w warsztatach stacjonarnych Studia Gwiazd.

16. Zawodniczki oraz Rodzice/Opiekunowie Prawni zawodniczek oprócz Regulaminu Studia Gwiazd zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

17. Za nieprzestrzeganie regulaminów zawodniczka może zostać objęta karencją (brakiem możliwości wzięcia udziału w zawodach) na okres do trzech miesięcy lub przestanie reprezentować Studio Gwiazd.