Regulamin Studio Gwiazd

Zajęcia rekreacyjnej gimnastyki artystycznej.


1. Zajęcia odbywają się w Chorzowie i Gliwicach.

2. W zajęciach biorą udział gimnastyczki, których Rodzice/Opiekunowie dokonali płatności za zajęcia zgodnie z obowiązującym cennikiem.

3. Płatność za zajęcia gimnastyki artystycznej dokonuje się w formie zakupu karnetu miesięcznego,najpóźniej zakupionego przed zajęciami w pierwszym dniu miesiąca zajęć.

4. Niewykorzystany karnet nie podlega zwrotowi, ani nie przechodzi na kolejny miesiąc (wyjątek stanowi udokumentowana przez specjalistę choroba/kontuzja powyżej 2 tygodni).

5. Opłata za karnety miesięczne jest stała – zajęcia 1x w tygodniu 150 zł, zajęcia 2x w tygodniu 200 zł,zawodniczki 220 zł.

6. Zajęcia odbywają się zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, który w Studio Gwiazd trwa od września do czerwca.

7. Karnety w miesiącu, w którym przypadają ferie zimowe: 1x w tygodniu 75 zł, 2x w tygodniu 100 zł, zawodniczki 110 zł.

8. Coroczna opłata: 50 zł przeznaczona na konserwację mat treningowych płatna w pierwszym miesiącu zajęć.

9. Gimnastyczka zobowiązana jest:
• przyjść 10 minut przed zajęciami, stawić się na zbiórce w celu rozłożenia mat treningowych,
• być uczesana w kok,
• być ubrana w czarny strój treningowy zakupiony w Studio Gwiazd,
• brać czynny udział w zajęciach zachowując ogólne zasady bezpieczeństwa i kultury osobistej,
• skorzystać z toalety przed zajęciami,
• ściągnąć biżuterię (kolczyki, łańcuszki, bransoletki, pierścionki, opaski),
• posiadać odpowiednie przybory gimnastyczne.

10. Rodzic/Opiekun w trakcie treningu gimnastyczki przebywa w szatni.

11. Każda gimnastyczka jest zobowiązane posiadać aktualną polisę NNW.

12. Studio Gwiazd nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie przyborów przez gimnastyczkę, za wypadki wynikające z niestosowania się do zaleceń instruktora lub wynikające ze złego stanu zdrowia, za szkody wyrządzone przez gimnastyczkę w trakcie zajęć, za rzeczy pozostawione w szatni bez opieki.

13. Trener może odmówić gimnastyczce udziału w zajęciach, jeżeli zauważy chorobę, przeziębienie, nieprawidłowe zachowanie, brak przygotowania do zajęć.

14. Gimnastyczka uczestnicząca w zajęciach Studio Gwiazd:
• w trakcie treningu poznaje i wykonuje odpowiednią rozgrzewkę,
• poznaje i wykonuje ćwiczenia aerobowe (wzmocnienie i kondycja),
• poznaje i wykonuje ćwiczenia anaerobowe (zwiększenie mięśni),
• poznaje i wykonuje ćwiczenia oporowe (zwiększenie siły),
• poznaje i wykonuje ćwiczenia izometryczne (rozwijanie mięśni),
• poznaje i wykonuje ćwiczenia izotoniczne (wydłużanie, kurczenie mięśni),
• poznaje i wykonuje ćwiczenia giętkości ( rozciąganie mięśni, zwiększenie zakresu ruchu w stawach,
• poznaje i wykonuje ćwiczenia akrobatyczne,
• poznaje i wykonuje ćwiczenia równowag, piruetów i skoków z gimnastyki artystycznej,
• uczy się gracji, rytmiki oraz poznaje elementy tańca oraz baletu,
• uczy się odpowiedniego żywienia młodych sportowców,
• uczy się współzawodnictwa oraz samodyscypliny,
• uczy się ćwiczeń z przyborem ( skakanka, obręcz, piłka, maczugi, wstążka ) odpowiednio do wieku i umiejętności,
• nabiera prawidłowej postawy ciała,
• nawiązuje znajomości i przyjaźnie na długie lata.

15. Rodzic/opiekun jest zobowiązany dostarczyć na pierwsze zajęcia wypełnią i podpisaną deklarację uczestnictwa w zajęciach.

16. Uczestnicy zajęć sportowych zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.