Regulamin Studio Gwiazd

Zajęcia rekreacyjnej gimnastyki artystycznej.


1. Zajęcia odbywają się w Chorzowie, Gliwicach i Radzionkowie.

2. W zajęciach biorą udział gimnastyczki, których Rodzice/Opiekunowie dokonali płatności za zajęcia zgodnie z obowiązującym cennikiem.

3. Płatność za zajęcia gimnastyki artystycznej dokonuje się w formie zakupu karnetu miesięcznego, najpóźniej zakupionego przed zajęciami w pierwszym dniu miesiąca zajęć.

4. Niewykorzystany karnet nie podlega zwrotowi, ani nie przechodzi na kolejny miesiąc (wyjątek stanowi udokumentowana przez specjalistę choroba/kontuzja powyżej 2 tygodni- po uzgodnieniu i potwierdzeniu z trenerem).

5. Opłata za karnety miesięczne jest stała – zajęcia 1x w tygodniu 150 zł, zajęcia 2x w tygodniu 200 zł,zawodniczki 220 zł.

6. Zajęcia odbywają się zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, który w Studio Gwiazd trwa od września do czerwca.

7. Karnety w miesiącu, w którym przypadają ferie zimowe: 1x w tygodniu 75 zł, 2x w tygodniu 100 zł, zawodniczki 110 zł.

8. Coroczna opłata: 50 zł przeznaczona na konserwację mat treningowych płatna w pierwszym miesiącu zajęć. Przy zapisie w innym miesiącu niż wrzesień od 2021 roku opłata zostanie obliczona proporcjonalnie do pozostałych w roku szkolnym miesięcy - 5zł na miesiąc, płatna w miesiącu zapisu.

9. Gimnastyczka zobowiązana jest:
• przyjść 10 minut przed zajęciami, stawić się na zbiórce w celu rozłożenia mat treningowych,
• być uczesana w kok,
• być ubrana w czarny strój treningowy zakupiony w Studio Gwiazd,
• brać czynny udział w zajęciach zachowując ogólne zasady bezpieczeństwa i kultury osobistej,
• skorzystać z toalety przed zajęciami,
• ściągnąć biżuterię (kolczyki, łańcuszki, bransoletki, pierścionki, opaski),
• posiadać odpowiednie przybory gimnastyczne.

10. W związku z sytuacją epidemiologiczną i COVID-19 Rodzic/Opiekun w trakcie treningu gimnastyczki nie może przebywać na terenie szkoły, sali treningowej, czy szatni.

11. Każda gimnastyczka jest zobowiązane posiadać aktualną polisę NNW.

12. Studio Gwiazd nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie przyborów przez gimnastyczkę, za wypadki wynikające z niestosowania się do zaleceń instruktora lub wynikające ze złego stanu zdrowia, za szkody wyrządzone przez gimnastyczkę w trakcie zajęć, za rzeczy pozostawione w szatni czy na sali treningowej bez opieki.

13. Trener może odmówić gimnastyczce udziału w zajęciach, jeżeli zauważy chorobę, przeziębienie, nieprawidłowe zachowanie, brak przygotowania do zajęć, brak opłaty za trening.

14. Gimnastyczka uczestnicząca w zajęciach Studio Gwiazd:
• w trakcie treningu poznaje i wykonuje odpowiednią rozgrzewkę,
• poznaje i wykonuje ćwiczenia aerobowe (wzmocnienie i kondycja),
• poznaje i wykonuje ćwiczenia anaerobowe (zwiększenie mięśni),
• poznaje i wykonuje ćwiczenia oporowe (zwiększenie siły),
• poznaje i wykonuje ćwiczenia izometryczne (rozwijanie mięśni),
• poznaje i wykonuje ćwiczenia izotoniczne (wydłużanie, kurczenie mięśni),
• poznaje i wykonuje ćwiczenia giętkości ( rozciąganie mięśni, zwiększenie zakresu ruchu w stawach,
• poznaje i wykonuje ćwiczenia akrobatyczne,
• poznaje i wykonuje ćwiczenia równowag, piruetów i skoków z gimnastyki artystycznej,
• uczy się gracji, rytmiki oraz poznaje elementy tańca oraz baletu,
• uczy się odpowiedniego żywienia młodych sportowców,
• uczy się współzawodnictwa oraz samodyscypliny,
• uczy się ćwiczeń z przyborem ( skakanka, obręcz, piłka, maczugi, wstążka ) odpowiednio do wieku i umiejętności,
• nabiera prawidłowej postawy ciała,
• nawiązuje znajomości i przyjaźnie na długie lata.

15. Rodzic/opiekun jest zobowiązany przed pierwszymi zajęciami podpisać deklarację RODO oraz najpóźniej przed drugimi zajęciami dostarczyć wypełnioną i podpisaną deklarację uczestnictwa dziecka w zajęciach.

16. Uczestnicy zajęć sportowych zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.