Regulamin Covid-19

Regulamin COVID-19 od października 2020


1. Osoby wchodzące na obiekt zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa.

2. Trenerzy Studia Gwiazd prowadzą weryfikację ilości osób przebywających na obiekcie.

3. Zaleca się przyjść na obiekt w stroju treningowym.

4. Obowiązkowa jest dezynfekcja rąk.

5. Na obiektach sportowych obowiązkowo należy zachować dystans społeczny.

6. Każda gimnastyczka korzysta ze swojego prywatnego sprzętu do gimnastyki artystycznej (poduszki do rozciągania, skakanka, obręcz, piłka, maczugi, wstążka itp.)

7. Po zakończonym treningu należy niezwłocznie opuścić obiekt, aby umożliwić korzystanie z obiektu następnym użytkownikom.

8. Na zajęcia przyprowadzamy tylko zdrowe dzieci.

9. Na obiekty sportowe wchodzą tylko uczestnicy, rodzice nie przebywają na obiektach.

10. W przypadku kwarantanny, lockdown’u Studio przechodzi na system pracy on-line, opłaty pozostają bez zmian.

11. W przypadku obostrzeń godzinowych lub ilościowych Studio przechodzi na system pracy hybrydowej: sala/ trening on-line, składki pozostają bez zmian.