Regulamin zawodniczek


Obowiązuje od 01.08.2023

Zajęcia z gimnastyki artystycznej - zawodniczki.


1. Zawodniczkę oraz Rodzica/Opiekuna prawnego zawodniczki obowiązuje Regulamin Studia Gwiazd oraz Regulamin Zawodniczek Studia Gwiazd dostępne na stronie www.studio-gwiazd.pl.

2. Gimnastyczka zostaje przyjęta do grupy Zawodniczek Studia Gwiazd decyzją trenera i za zgodą Rodzica/Opiekuna prawnego gimnastyczki. W aplikacji WhatsApp kontakt rodzica zostaje usunięty ze starej grupy i dodany do grupy Zawodniczki. W momencie przejścia dziecka do grupy zawodniczek obowiązuje opłata miesięczna za zawodniczkę i zmienia się numer konta do wpłaty.

3. Każda zawodniczka reprezentująca Studio Gwiazd ma swoje prawa i obowiązki.

4. Zawodniczki mają obowiązek wziąć udział w minimum jednym obozie sportowym rocznie (letni, zimowy), przygotowującym zawodniczki do kolejnych startów na zawodach, podnoszących ich kwalifikacje, podczas którego tworzone są nowe lub zmieniane są układy startowe.
Zawodniczki, które ćwiczą jeden raz w tygodniu do wieku 9 lat i biorą udział tylko w imprezach organizowanych przez Studio Gwiazd zastępczo (zamiast obozu sportowego) muszą wziąć udział w warsztatach stacjonarnych raz w roku - miesiąc wakacji letnich.

5. Każda zawodniczka jest zobowiązana do wzięcia udziału w imprezach sportowych organizowanych przez Studio Gwiazd – w tym:
w pokazach
“Christmas Cup” - Grudzień,
"Rainbow Cup” - Czerwiec;
zawodach
“Cukierek albo Psikus” - Październik,
“Olimpiada Marzeń” - styczeń,
w przypadku trenowania w duecie lub w trio w zawodach “Mistrzostwa Duetów i Trio” - Kwiecień.
Jeżeli zawodniczka nie może wziąć udziału w imprezie organizowanej przez Studio Gwiazd (wyjazd rodzinny, choroba, kontuzja itp.), musi opłacić opłatę wpisową w terminie, i w tym przypadku otrzyma upominek z danej imprezy.

6. Studio Gwiazd informuje Rodziców o zawodach z gimnastyki artystycznej, w których planuje wziąć udział.

7. Zgłoszenie zawodniczki na zawody następuje poprzez wypełnienie przez Rodzica/Opiekuna Prawnego formularza zgłoszeń - udostępnionego przez aplikację WhatsApp. Przy zgłoszeniu, Rodzic jest zobowiązany do uiszczenia wszystkich opłat za zawody we wskazanym terminie, po terminie obowiązuje dodatkowa opłata.
Zawodniczki - członkowie UKS Studio Gwiazd płacą niższą kwotę za zawody – informacja będzie podana przy zapisie.

8. W przypadku nieobecności zawodniczki na zawodach (choroba, kontuzja, problemy z dojazdem, rezygnacja itp.) opłaty związane z zawodami nie ulegają zwrotowi (poza “wpisowym” wszystkie dodatkowe koszty (np. Transport, nocleg, wyżywienie) są dzielone na ilość zgłoszonych zawodniczek w momencie zgłoszenia na zawody). Nieobecna Zawodniczka otrzymuje upominek od organizatora turnieju.

9. O zgłoszeniu na zawody może decydować kolejność zgłoszeń, w przypadku limitów. Na niektóre zawody Studio Gwiazd może zaproponować listę reprezentantek, decyzję o wzięciu udziału podejmuje Rodzic at https://polskiekasynoonline.com/.

10. Koszt zawodów to: opłata startowa, opłata organizacyjna oraz w przypadku wyjazdu koszt transportu, noclegu, posiłków. Dojazd dziecka na zawody w województwie śląskim jest we własnym zakresie, z tego też powodu opiekę nad dzieckiem prócz czasu rozgrzewki oraz startu sprawuje Rodzic (w przypadku gdy większość Rodziców wybiera transport grupowy/odpłatny, wszystkie zawodniczki obowiązkowo jadą razem). W innym wypadku wyjazd na zawody (wyjazd na zawody pozawojewódzkie, pozakrajowe) odbywa się w grupie, pod opieką trenera.

11. Po zgłoszeniu na zawody Rodzic jest zobowiązany do zapłacenia opłaty startowej składającej się z:
- opłaty podanej przez organizatora turnieju - tzw. "WPISOWE"
- opłaty organizacyjnej (opłata trenerska, sędziowska, opiekuńcza, zakup upominków dla organizatora turnieju)
- opłaty za konserwację oraz regenerację strojów dla układów grupowych, duetów, trio
- opłaty za transport (ogólny koszt transportu jest podzielony na ilość zgłoszonych zawodniczek)
- Opłata za posiłki

12. Zawodniczka Studia Gwiazd musi posiadać:
- własny kostium startowy (zaakceptowany przez Właściciela Studio Gwiazd)
- strój treningowy reprezentujący Studio Gwiazd: komplet letni (top, krótkie spodenki) i zimowy (koszulka z krótkim rękawem z cekinami i getry długie z cekinami) + bluza dresowa, czarne skarpetki, napalcówki).
- pokrowiec na strój ze Studia Gwiazd
- poduszki do rozciągania ze Studia Gwiazd
- pokrowiec na obręcz ze Studia Gwiazd

13. Przed zawodami w zależności od pory roku trener informuje o obowiązującym stroju na dane zawody.

14. Bez względu na porę roku każda zawodniczka na zawody bierze: pokrowiec na strój startowy Studia Gwiazd, pokrowiec na obręcz ze Studia Gwiazd (jeśli zawodniczka startuje z obręczą), porowiec na piłkę ze Studia Gwiazd (jeśli zawodniczka startuje z piłką), poduszki ze Studia Gwiazd, bluzę czerwoną Studia Gwiazd.

15. Strój startowy musi pasować charakterem do układu i wieku dziecka. Przed zakupem musi być zaakceptowany przez Właściciela Studia Gwiazd.

16. W przypadku układów zbiorowych, duetów oraz trio, całkowity i decydujący głos o składzie grupy oraz o zgłoszeniu na zawody ma trener prowadzący.

17. Zawodniczki startujące w układach zbiorowych, duetach i trio muszą mieć takie same fryzury oraz makijaże, uprzednio zaakceptowane przez trenera.

18. Niezbędne do startu w zawodach jest podpisanie zgody turniejowej oraz wypełnienie oświadczenia RODO i COVID-19.

19. Choreografie grupowe, duety, trio, pokazowe oraz układy indywidualne są własnością Studia Gwiazd.

20. Zabrania się występowania w choreografiach własności Studia Gwiazd na różnych imprezach szkolnych, sportowych, festynach, piknikach, portalach społecznościowych etc. bez otrzymanej zgody Właściciela Studia Gwiazd.

21. Występ za zgodą Właściciela Studia Gwiazd odbywa się tylko i wyłącznie w stroju startowym lub firmowym Studia Gwiazd.

22. Zawodniczka układu grupowego, pokazowego duetu lub trio jest zobowiązana do dbania o pożyczony strój będący własnością Studia Gwiazd. W przypadku uszkodzenia, ubrudzenia lub zniszczenia stroju koszty naprawy, czyszczenia lub wymiany stroju pokrywa rodzic zawodniczki.

23. Zabrania się rozpowszechniania choreografii oraz programów treningowych Studia Gwiazd w każdym zakresie.

24. Zawodniczka zobowiązuje się zachowywać kulturalnie wobec trenerów, opiekunów, koleżanek, rywalek (obowiązek dotyczy zachowania w szkole, na zajęciach sportowych, zawodach, obozach, warsztatach oraz w mediach społecznościowych). Zawodniczka ma godnie reprezentować Studio Gwiazd.

25. Za nieprzestrzeganie regulaminów zawodniczka może zostać objęta karencją (brakiem możliwości wzięcia udziału w zawodach) na okres do trzech miesięcy lub usunięta ze Studia Gwiazd w trybie natychmiastowym bez zwrotu wniesionych płatności.

26. Studio Gwiazd organizuje trzy razy do roku zawody sportowe o randze ogólnopolskiej/ międzynarodowej. Zawody te organizowane są w celu popularyzacji sportu jakim jest gimnastyka artystyczna oraz wymiany doświadczeń i kontaktów pomiędzy klubami. Zawody są organizowane z pomocą Rodziców zawodniczek Studia Gwiazd. Oczekiwana pomoc będzie wymieniona przez organizatorów w formularzu wysłanym przed zawodami w aplikacji WhatsApp.

27. Na zawodach organizowanych przez Studio Gwiazd, zawodniczka może zostać dodatkowo nagrodzona/ wyróżniona przez organizatora za swoje osiągnięcia, zaangażowanie lub postawę i inne.

28. Zawodniczka może zostać wyróżniona specjalną nagrodą (darmowe zajęcia, darmowe warsztaty, rabat kwoty za płatności, akcesoria treningowe, odzież firmowa Studia Gwiazd itp.)

29. Zawodniczka może zostać nagrodzona za szczególne zaangażowanie Rodzica w działalność Studia Gwiazd.

30. Zawodniczka może brać udział w dodatkowych, specjalnych uroczystościach, warsztatach, pokazach, festynach i innych imprezach organizowanych tylko dla zawodniczek.

31. Zawodniczka ma możliwość dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami podczas zajęć, pokazując lub instruując swoje koleżanki ze Studia Gwiazd.

32. Właściciel Studia Gwiazd może (nie musi) na specjalną prośbę Rodzica wydać zaświadczenie o ćwiczeniach i wynikach zawodniczki